Silesiarace
photo

CHARAKTERYSTYKA TRAS

Mapy

Główną mapą na wszystkich trasach, będzie mapa Wyd. Compass w skali 1:20 000 lub 1:50 000. Fragment tej mapy możecie zobaczyć poniżej. Ponadto na odcinki specjalne dostaniecie dodatkowe mapy, w innnych skalach, itd...

Kliknij mapę aby powiększyć:

mapaŁazy

Trasa turystyczno - rekreacyjna

Start: Zespół może liczyć dowolną liczbę osób. Na tej trasie prowadzone będą dwie klasyfikacje:

- rodzinna - jesli w zespole znajdzie się przynajmniej jedno dziecko w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej

- "dorosła" - brak dziecka w wieku szkoły podstawowej i młodszego w ekipie

Dzieci w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej mogą poruszać się na rowerze. Gimnazjaliści, dorośli poruszają się pieszo.

Prognozowana długość rajdu: od 10 do 15 km. Na rajdzie zespoły będą miały do wykonania zadania specjalne: sprawnościowe i logiczne.

Start:11:00. Limit czasu: 6 h, 17:00.

Możliwość korzystania z urządzeń GPS w celu nawigacji.

Możliwość startu z psem:).

„Piesza 25”

Start: Pojedynczo, (dopuszczamy możliwość poruszania się grupami przyjaciół, etc...)

Prognozowana długość: 25km.

Start: 11:00. Limit czasu: 6 h, 17:00.

Trasa pokonywana wyłącznie pieszo.

Zakaz używania urządzeń GPS do nawigacji. Dopuszczalne jest jedynie rejestrowanie trasy przy użyciu GPS.

„Piesza 50”

Trasa zaliczana do Pucharu Polski w Maratonach na Orientację.

Prognozowana długość: 50km.

Start: 9:00. Limit czasu: 12 h, 21:00.

Trasa pokonywana wyłącznie pieszo.

Zakaz używania urządzeń GPS do nawigacji. Dopuszczalne jest jedynie rejestrowanie trasy przy użyciu GPS.

„Rowerowa 50”

Start: Pojedynczo, (dopuszczamy możliwość poruszania się grupami przyjaciół, etc...)

Prognozowana długość: 50km.

Start: 11:00. Limit czasu: 7 h, 18:00

Trasa pokonywana wyłącznie rowerem – ze względu na rodzaj nawierzchni, odradzamy start na rowerze szosowym.

Zakaz używania urządzeń GPS do nawigacji. Dopuszczalne jest jedynie rejestrowanie trasy przy użyciu GPS.

„Rowerowa 130”

Klasyfikacja solo.

Prognozowana długość: 130km. Trasa jako Aspirant do Aspiranta w Pucharze Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację.

Start: 9:00. Limit czasu: 15 h, 00:00 - północ.

Trasa pokonywana wyłącznie rowerem – ze względu na rodzaj nawierzchni, odradzamy start na rowerze szosowym.

Zakaz używania urządzeń GPS do nawigacji. Dopuszczalne jest jedynie rejestrowanie trasy przy użyciu GPS.

Rajd Przygodowy OPEN

Start: Zespoły 2 osobowe (KK - pary żeńskie, MM – pary męskie; MIX – pary mieszane)

Prognozowana długość rajdu: 70 - 80 km

Start: 9:30. Limit czasu: 12 h, 21:30

Dyscypliny: rower, marsz/bieg, kajak + zadania specjalne.

Łatwa nawigacja i duży limit czasowy sprawiają, że jest to idealna trasa dla osób stawiających pierwsze kroki w rajdach przygodowych.

Dla poczucia bezpieczeństwa zawodników na tej trasie, zezwalamy na korzystanie z urządzeń GPS w celu wyznaczania kierunku poruszania się oraz lokalizacji swojego położenia.

Rajd będzie się składał z dwóch odcinków pieszych liczących po 5 - 7 km, kilku km odcinka kajakowego oraz kilkudziesięcio km odcinka do pokonania na rowerze.

Uczestnicy w ramach wpisowego mają zapewniony kajak 2 osobowy oraz cały sprzęt potrzebny do wykonania zadań specjalnych, dowóz przepaku.

Rajd Przygodowy PROFI (możliwość startu z nawigacją GPS - czytaj poniżej)

UWAGA: W ramach prowadzonej przez nas akcji "Make Adventure Racing Great Again" dla osób, które chciałaby podjąć wyzwania startu na trasie PROFI, a nie czują się na siłach ogarnąć trudności nawigacyjnych, przewidujemy pomoc w postaci udostępnienia koordynatów lokalizacji punktów. Szczegóły poniżej.


Start: Zespoły 2 osobowe (MIX – pary mieszane, KK - pary kobiece, MM - pary męskie)

Prognozowana długość rajdu: od 150 km (wersja podstawowa) do 200 km (wersja z punktami bonosowymi).

Start: 00:00 - północ z piątku na sobotę. Limit czasu: 27h - 03:00 (noc z soboty na niedzielę).

Dyscypliny: rower, marsz/bieg, kajak, bieg na orientację + zadania specjalne. Odcinki piesze o długościach nie przekraczających 15 km - wersja podstawowa i 25 km - wersja z bonusami; odcinek kajakowy o długości do 10 km, rower w sumie kilkadziesiąt km.

Uczestnicy w ramach wpisowego mają zapewniony kajak 2 osobowy, inny sprzęt potrzebny do wykonania zadań specjalnych, dowóz przepaków do stref zmian.


W przypadku startu w ramach Pucharu Polski w Rajdach Przygodowych obowiązuje całkowity zakaz korzystania z urządzeń GPS w celach sprawdzania swojego położenia i wyznaczania kierunku poruszania się. Możliwa jest jedynie rejestracja tzw. śladu.

W przypadku wyboru startu z ew. pomocą w postaci udostępnienia współrzędnych geograficznych punktów kontrolnych, przewidujemy dwie opcje:

- udostępnienie jednorazowo współrzędnych dla całego etapu, co równa się dodaniu jednej godziny do czasu ukończenia zawodów, np. zespół przybył na metę o godz. 14:35, czas liczony do wyników przy udostępnieniu współrzędnych z jednego etapu: 14:35 plus 1 h = 15:35.

- udostępnienie współrzędnych jednego punktu (gdyby akurat zespół miał trudności z określonym PK), kara czasowa 15 minut, dodawana do czasu ukończenia zawodów.

Oczywiście aby współrzędne mogły w jakikolwiek sposób pomóc, należy na telefonie mieć zainstalowaną jedną z aplikacji do nawigacji. Prosimy zwrócić uwagę, iż nie udostępniamy tzw. tracka trasy rajdu.


Klasyfikacja końcowa zespołów.

Do rankingu Pucharu Polski w rajdach przygodowych będą zaliczane tylko zespoły, które nie korzystały z pomocy w postaci udostępnionych przez nas współrzędnych (wysyłamy wyniki, do osoby, która prowadzi ranking).

Jeśli chodzi o zwycięzców rajdu w Łazach, to mogą nimi zostać zarówno ekipy, które korzystały z pomocy GPS lub nie. Należy jedynie pamiętać o czasie, który doliczamy za udostępnione współrzędne.


Schemat trasy rajdu: