photo

Klucze

Charakterystyka społeczno-geograficzna

Położenie: Gmina Klucze leży w północno - zachodniej części województwa małopolskiego, na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Powierzchnia: 119 km²

Ludność: ok. 15 tys. mieszkańców.

Odległości: Kraków – 45 km, Katowice – 50 km, Częstochowa – 70 km, Warszawa – 270 km.

Nazwa „Klucze”

Seweryn Boner, starosta rabsztyński, w swym opisie ziemi olkuskiej wspomina, że nazwa Klucz pochodzi od klucznika, niejakiego Janusza, który dostał tutejsze grunty od dworzanina rabsztyńskiego Parczewskiego. Inna wersja wywodzi nazwę od wód głębinowych, zwanych dawniej „klecze” lub od klucza okolicznych folwarków. Językoznawca K. Rymut opowiada się za tezą, że nazwa ma związek z wilgotnym miejscem. Podaje on, że w językach: serbskochorwackim (kljuc), oraz rosyjskim i bułgarskim (kluc) to słowo oznacza źródło.

W dokumentach spotykamy m.in.: Clucze (1394, 1470-80), Cluczow (1397 i 1402), od 1581 pojawia się obecna nazwa Klucze.

Przyroda i turystyka

Krajobraz gminy tworzą wzgórza i ostańce wapienne, rozległe lasy oraz dolina rzeki Białej Przemszy. Jednak najbardziej znanym obiektem turystycznym Gminy Klucze jest unikatowa pod względem przyrodniczym Pustynia Błędowska, która po zakończonym procesie rewitalizacji, sfinansowanym dzięki funduszom Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, stała się na powrót „Polską Saharą”.

W lasach i na polach żyją m.in. sarny, dziki, zające, lisy, nietoperze, dzięcioły, sowy, jastrzębie i myszołowy. W drzewostanie gminy przeważają lasy bukowe i bory sosnowe, a w dolinie Białej Przemszy występują lasy o charakterze bagiennym oraz łęgi jesionowo - olszowe. Do zjawisk krasowych należą liczne wzgórza i skały – pomniki przyrody nieożywionej (Góra Szczypy, Skały nad Kopalnią, góra Maśnica, góra Winnica i góra Piecki) oraz kilkanaście jaskiń, m.in. Błotna, Lodowa, Pod Porzeczką i Na Świniuszce. Urokliwymi miejscami są: Staw Czerwony i Staw Zielony (Klucze), Staw Stoki Kwaśniowskie (Stoki), źródło rzeki Minóżki (Rodaki), oraz wzgórza: Czubatka (Klucze) i Dąbrówka (Chechło). Na terenie gminy znajduje się 10 pomników przyrody: buki i ostańce skalne (Klucze, Jaroszowiec) oraz lipa (Rodaki).

Organizatorzy

---------------------

Partnerzy