photo

Gmina Koszęcin

Gmina Koszęcin to jedna z najprężniej rozwijających się i najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym gmin w powiecie lublinieckim (woj. śląskie). Gmina Koszęcin składa się z 8 sołectw: Brusiek, Cieszowa, Koszęcin, Piłka, Rusinowice, Sadów, Strzebiń i Wierzbie.

Ponad połowa z liczącego 129 km2 terenu gminy to lasy poprzecinane licznymi szlakami rekreacyjnymi i turystycznymi. Gminę zamieszkuje prawie 12 tys. mieszkańców, a liczba ta z roku na rok wzrasta z uwagi na atrakcyjne warunki zamieszkania, dogodną lokalizację i rozwiniętą infrastrukturę drogową ułatwiającą komunikację z dużymi ośrodkami miejskimi na terenie woj. śląskiego. Na terenie Gminy Koszęcin znajdziemy wiele zabytków kultury świeckiej i sakralnej, takich jak pałace, zabudowy folwarczne, spichlerze, murowane i drewniane kościółki oraz kapliczki. Ponadto gmina posiada wysoko rozwinięty sektor handlu i usług, ogólnodostępną opiekę medyczną, a także Posterunek Policji oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Oferuje również aktywny wypoczynek w postaci szeroko rozwiniętej bazy sportowej. Aktywnie czas można spędzić w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koszęcinie, natomiast najbardziej charakterystycznym miejscem w gminie jest zespół pałacowo-parkowy w Koszęcinie, gdzie swoją siedzibę ma Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk".

Mieszkańcy Gminy Koszęcin oraz turyści odwiedzający poszczególne miejscowości nie mogą narzekać na nudę. W sezonie letnim odbywają się tu imprezy plenerowe o charakterze rozrywkowym, sportowym i edukacyjnym. Jesienią i zimą atrakcje kulturalne zapewnia Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie, Dom Kultury w Koszęcinie i Strzebiniu oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Powstają też kolejne ośrodki kultury i miejsca spotkań lokalnych społeczności.

Organizatorzy

---------------------

Partnerzy