photo

Pierwsza wzmianka o osadzie Krupa pochodzi z roku 1640 kiedy to w ówczesnej księdze chrztów i ślubów parafii Wielowieś, obejmującej wtedy te tereny, odnotowano stamtąd młynarza Wacława Krupę. Ziemie te znajdowały się wówczas w księstwie opolsko-raciborskim, wchodzącym w skład Monarchii Habsburgów.

Od 1742 roku w granicach Królestwa Prus. Kronika pruska z roku 1864 adnotuje Krupski Młyn jako kolonię wsi Borowiany. Wydarzeniem, które przesądziło o dynamicznym rozwoju malutkiej osady złożonej w tamtym czasie z młyna, leśniczówki oraz gospodarstwa rolnego, było założenie tu w 1874 roku fabryki produkującej wojskowe materiały wybuchowe. Przy fabryce z biegiem czasu rozbudowała się osada mieszkalna dla jej pracowników, a wraz z rozwojem samej fabryki – obok produkcji asortymentu dla armii zaczęto też wytwarzać produkty dla przemysłu – stopniowo rozbudowano miejscowość do współczesnych rozmiarów.

Po roku 1918 mimo Powstań Śląskich miejscowość pozostała w Niemczech. W okresie władzy NSDAP doszło do odwrócenia statusu pomiędzy Krupskim Młynem a Borowianami – Krupski Młyn stał się samodzielną wsią, a Borowiany zostały jego kolonią. Po II wojnie światowej obie miejscowości, weszły w granice Polski, funkcjonowały jako odrębne wsie.

W 1955 roku Krupski Młyn otrzymał status osiedla. W ramach reformy administracyjnej w 1972 roku wprowadzającej gminy utworzono gminę Krupski Młyn o obszarze zbliżonym do dzisiejszego. Jednakże zaledwie pięć lat później gminę tą zlikwidowano i wcielono w obszar gminy Tworóg, by w 1991 roku ostatecznie wyodrębnić ją ponownie.

Pierwotnie miejscowość podlegała parafii wielowiejskiej, a następnie kotowskiej. Kościół parafialny wybudowano i konsekrowano w Krupskim Młynie w roku 1987. Dawniej modlono się tu w starym kościółku – zaadaptowanym na ten cel baraku zakładowym fabryki materiałów wybuchowych. W 1993 roku kościółek wyburzono ze względu na niepewną konstrukcję budynku, a na jego miejscu postawiono kapliczkę upamiętniającą miejsce modlitwy.

Nitroerg – zakład produkujący i handlujący materiałami wybuchowymi – funkcjonuje w Krupskim Młynie do dziś. Znacjonalizowany w PRL, w Rzeczypospolitej Polskiej przekształcony w spółkę akcyjną jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Obecnie przedsiębiorstwo wchodzi w skład Grupy Kapitałowej KGHM.

Źródło: Wikipedia

photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo

Organizatorzy

---------------------

Partnerzy