photo

Powiat Będziński położony jest w centralnej części Województwa Śląskiego. Zajmuje powierzchnię 364 km2 i zamieszkuje go ok. 147 tys. osób. To miejsce o bogatej historii, o której świadczą liczne zabytki stanowiące turystyczną atrakcję. W powiecie będzińskim aktywnie można też wypocząć na łonie natury - przemierzając lasy, korzystając ze zbiorników wodnych, podziwiając bogatą faunę i florę.

W skład powiatu wchodzi dziś osiem gmin - cztery miasta: Będzin, Czeladź, Wojkowice i Sławków, jedna gmina miejsko-wiejska: Siewierz oraz trzy gminy wiejskie: Bobrowniki, Psary i Mierzęcice.

Sercem powiatu jest położony nad rzeką Czarną Przemszą Będzin, który prawa miejskie uzyskał w 1358 roku. Wyjątkową atrakcję miasta stanowi wywodzący się ze średniowiecza zamek. Obecnie w murach warowni oglądać można zbiory broni - zamek jest jedną z siedzib Muzeum Zagłębia. Muzealne zbiory mieści też barokowy Pałac Mieroszewskich, gdzie oprócz wystaw historycznych i etnograficznych można obejrzeć piękne, zabytkowe wnętrza. W Będzinie odwiedzić warto też zabytkowe świątynie, m.in. pw.: Świętej Trójcy, św. Doroty i św. Katarzyny. W mieście odnajdziemy ślady kultury żydowskiej, wart uwagi jest też industrialny zabytek: unikatowa nitowana wieża ciśnień. Dzisiaj Będzin to ważny ośrodek przemysłowy, handlowy i kulturalny. W Będzinie znajduje się najwyższe wzniesienie w powiecie: Góra Dorotka w Będzinie-Grodźcu (382 m n.p.m.).

We wschodniej części powiatu będzińskiego usytuowana jest Czeladź. Historia miasta sięga XIII w. Z okresu średniowiecza wywodzi się pierwotny układ urbanistyczny miasta lokacyjnego, stanowiący niewątpliwą atrakcję turystyczną. Przy rynku znajduje się też wzniesiony na początku XX w. kościół pw. św. Stanisława BM. Druga połowa XIX w. to czas intensywnej industrializacji miasta - w jego granicach powstały dwie kopalnie węgla: Czeladź i Saturn. Czeladź przybrała wówczas charakter typowo przemysłowy. Dziś o industrialnej przeszłości przypominają zabytki techniki - stworzona w starym budynku elektrowni kopalni Saturn Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia czy osiedla robotnicze.

W skład miasta i gminy Siewierz wchodzi miasto Siewierz i 10 sołectw. W Siewierzu znajduje się wiele interesujących zabytków m.in. zamek z XV w. stanowiący dziś ważne centrum kulturalno-rozrywkowe i rekreacyjne, wzniesiony ok. 1140 roku romański kościół pw. św. Jana Chrzciciela (jeden z najstarszych zabytków w województwie śląskim), rynek z zachowanym układem urbanistycznym i licznymi zabytkowymi budynkami czy kościół pw. św. Macieja Apostoła.

Wojkowice to miasto utworzone z jednostek dawnego podziału administracyjnego: Wojkowic Komornych, Żychcic i Kamyc. Pierwsze wiadomości, jakie dotyczą Żychcic i Wojkowic Komornych pochodzą z XIII w. Współczesne Wojkowice prawa miejskie otrzymały w 1962 r. Odwiedzając miasto napotkamy dużo terenów zielonych. Miło spędzić czas można w parku miejskim nieopodal budynku Urzędu Miasta. O industrialnej przeszłości Wojkowic przypominają pozostałości po kopalni Jowisz. Ciekawym zabytkiem jest kościół pw. św. Antoniego Padewskiego, którego budowę rozpoczęto w 1929 r. według projektu Stefana Szyllera i Wiesława Kononowicza, silnie nawiązującego do tradycji budownictwa neobarokowego.

Miasto Sławków usytuowane jest we wschodniej części województwa śląskiego, na brzegu rzeki Białej Przemszy. W Sławkowie zobaczyć można jeden z najstarszych murowanych założeń obronnych w Polsce południowej, a mianowicie zamek biskupów krakowskich, datowany na drugą połowę XIII wieku. Z tego samego okresu pochodzi kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Niewątpliwą atrakcją jest rynek z zachowanym układem urbanistycznym i pochodzącą z XVIII w. karczmą Austeria.

Najstarszą z gmin wiejskich powiatu są Bobrowniki. W skład gminy wchodzi 8. Bobrowniki znane są ze swych wspaniałych obszarów przyrodniczych: zbiorników wodnych w Rogoźniku, południowego stoku Góry Dziewiczej w Myszkowicach czy południowego stoku Góry Buczyna w Rogoźniku. Znaleźć też tu można ciekawe zabytki architektury sakralnej: drewniany kościół pw. św. Wawrzyńca, kościół pw. św. Jakuba w Sączowie czy kościół pw. Wszystkich Świętych w Siemoni.

Gmina Psary składa się 10 sołectw. W obecnej formie powstała w 1973 roku. Mieszkańcy tych terenów zajmowali się uprawą roli, rozwijało się tu też górnictwo. Od najdawniejszych czasów w rejonie Góry Siewierskiej istniało górnictwo kruszcowe. Wydobywano tu rudę żelaza, węgle wapienny oraz wapień. Z najwyższego psarskiego wzniesienia - Równej Góry - rozciąga się wspaniały widok na całą gminę i okoliczne miejscowości. Inne wzniesienie - Góra Siewierska, to miejsce wykorzystywane dziś przez paralotniarzy i lotników.

Mierzęcice leżą w centralnej Części Wyżyny Śląskiej. Na terenie gminy leży Zalew Przeczycko-Siewierski, powstały wskutek zamknięcia przegrody przełomu biegu rzeki Czarnej Przemszy w Boguchwałowicach i wybudowaniu zapory. W liczącej 19 km linii brzegowej zalewu występują unikalne gatunki flory i fauny np. perkozy rdzawoszyje i mewy śmieszki. Przy akwenie funkcjonują i coraz dynamiczniej rozwijają się przystanie żeglarskie, które organizują obozy, rejsy i regaty żeglarskie. Mierzęcice położone są na terenie pagórkowatym, z dwoma wyraźnymi wzniesieniami (w Nowej Wsi i Ostrą Górą w Toporowicach), z których przy dobrej pogodzie można oglądać panoramę pobliskich miast.

Organizatorzy

---------------------

Partnerzy