Silesiarace
photo

Węgierska Górka położona jest w województwie śląskim, na zboczach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, w dolinie rzeki Soły. Węgierską Górkę od Żywca dzieli odległość 12 km, Bielska Białej 40 km, Katowic 95 km, Krakowa 105 km, Warszawy 380 km.

Pierwsze wzmianki o Węgierskiej Górce sięgają roku 1477, wtedy to dochodzi do zatargów granicznych między królem Polski Kazimierzem Jagiellończykiem, a królem Węgier Maciejem Korwinem. Mówi o tym legenda: Węgrzy, którzy mieli wielki apetyt na Żywiecczyznę, aby nie popełnić krzywoprzysięstwa, świadczyli, że im jest przynależna ziemia, na której klęczą (po uprzednim uzupełnieniu nogawic ziemią z Węgier), rzeczywiście klęczeli na ziemi węgierskiej. Fortel ten się nie udał, a z ziemi z nogawic spodni usypano „górki"” – stąd, według legendy, wywodzi się nazwa Węgierska Górka.

W 1706 roku Franciszek Wielopolski założył u ujścia Żabnicy do Sołyfolwark lokowany na gruntach wsi Cięcina i nazwał go Węgierską Górką.

W 1838 roku Adam Wielopolski założył w Węgierskiej Górce hutę żelaza. Od 1852 datuje się szybki rozwój miejscowości.

W roku 1885 uruchomiono kolej relacji Zwardoń - Żywiec. W Węgierskiej Górce obok huty powstała stacja kolejowa. Kolej umożliwiła dowóz rudy, węgla i łatwiejszy zbyt produkowanych wyrobów.

1 września 1939 roku Węgierska Górka stawiła opór hitlerowskiemu najeźdźcy. Waleczną obronę Węgierskiej Górki historycy nazwali Westerplatte Południa. W czasie okupacji liczni mieszkańcy obecnej gminy byli czynnymi uczestnikami ruchu oporu. Wielu z nich przypłaciło to życiem.

Dynamiczny rozwój Węgierskiej Górki nastąpił po II wojnie światowej. Już w latach 50. oddano do użytku kilka bloków mieszkalnych, powstało boisko, basen, liczne zakładowe ośrodki wypoczynkowe i pensjonaty.

W roku 1962 powstała zawodowa szkoła odlewnicza kształcąca kadry dla miejscowej Odlewni Żeliwa. W następnych latach powstało tu technikum odlewnicze i szkoła wieczorowa.

W 1973 roku Węgierska Górka została siedzibą czterowioskowej gminy (Węgierska Górka, Cięcina, Cisiec i Żabnica). Jako odrębna jednostka terytorialna powstała dopiero w roku 1954, kiedy to z istniejącego przy Odlewni Żeliwa osiedla robotniczego i części wsi Cięcina powstała nowa gromada - Węgierska Górka. Do roku 1973 Węgierska Górka posiadała status osiedla.

Teren należy obecnie do atrakcyjniejszych pod względem turystycznym regionów Polski południowej. Obejmuje obszar 76,38 km2 na którym zamieszkuje 15 073  mieszkańców, tworząc średnia gęstość zaludnienia w wysokości 197 osoby/km2. 

Warto odwiedzić będąc w Węgierskiej Górce

Hala Widowiskowo Sportowa z siedzibą Ośrodka Promocji Gminy oraz Punktu Informacji Turystycznej Jest to jeden z najnowocześniejszych, pełnowymiarowych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w naszym regionie. Galeria dla widzów posiada 282 miejsca siedzące oraz 200 stojących na antresoli. Ośrodek zajmuje się organizacją różnorodnych wystaw, prelekcji, spotkań promocyjnych zajęć tańca góralskiego, zajęć plastycznych oraz fitness a ponadto usługami biurowymi. PIT- Jego głównym celem jest udzielanie przyjeżdżającym turystom rzetelnych informacji, dotyczących bazy noclegowo-żywieniowej, atrakacji turystycznych oraz imprez społeczno-kulturalnych.

Bulwary nad Sołą Zostały oddane do użytku w 2009 roku. Biegną wzdłuż potoków Żabniczanka, Młynówka oraz prawego brzegu rzeki Soły. Jedną z największych atrakcji jest oświetlony wiszący most łukowy nad Sołą, wykonany z afrykańskiego drewna.

Aleja Zbójników Powstała w 2009 roku jako efekt odbywającego się pleneru rzeźbiarskiego. Celem przedsięwzięcia było przedstawienie w formie rzeźb skróconego przeglądu postaci i dziejów zbójnictwa na terenie Żywiecczyzny, posiada 6 rzeźb o wysokości do 5 m. 

Obelisk Jana Pawła II Znajduje się w centrum Węgierskiej Górki. Jest on początkiem szlaku papieskiego w gminie Węgierska Górka o długości 42km.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnejoraz ścieżka przyrodnicza „Gościnny Las”, znajdują się przy siedzibie. Nadleśnictwa Węgierska Górka. Obiekt powstał w 2005 roku w ramach działalności Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego. Ośrodek dysponuje salą wykładową na 30 miejsc.

Trakt Cesarski Wybudowany w XVIII w. za panowania Cesarza Józefa II jako najkrótszy szlak komunikacyjny łączący Kraków z Wiedniem. Wyznaczono na niej 9 przystanków tematycznych i jeden punkt widokowy.

Platforma Widokowa Utworzona w ramach projektu pn. Utworzenie platformy widokowej na pograniczu Polsko-czeskim”  współfinansowana z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska– Rzeczpospolita Polska 2007-2013.  Utworzona platforma widokowa pozwala  objąć wzrokiem oraz zachęca turystów do zwiedzania  istniejącej już infrastruktury turystycznej.

Budynek dawnej łaźni Odlewni Żeliwa Został odnowiony w 2011r, jako przedmiot projektu rewitalizacji infrastruktury poprzemysłowej na terenie gminy Węgierska Górka.

Galeria
photophotophotophoto
photophotophotophoto

Organizatorzy

---------------------

Partnerzy